BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVININ ERTELENMESİ

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVININ ERTELENMESİ

20.11.2020 93

Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına (Genel Yetenek, Resim, Müzik) ilişikin olarak gerçekleştirilen biriysel değerlendirmeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.