BTK AKADEMİ SERTİFİKALI EGITIMLER

BTK AKADEMİ SERTİFİKALI EGITIMLER

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

'BTK AKADEMİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan'ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983'ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

BTK Akademi, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik gelişmeleriyle değişen eğitim yöntem ve metotlarına uygun bir şekilde;

BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi,
BİT alanının bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin     farkındalıklarını artırmayı,
Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı,
Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı,
Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı

amaçlayan bir eğitim merkezidir.

"Bilginin Adresi" sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.

BTK AKADEMİ VİZYONU

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanında öncü, tanınmış, güvenilir, saygın ve milli bir eğitim merkezi olmak.

BTK AKADEMİ MİSYONU

Misyonumuz aşağıdaki yedi değer temelinde oluşturulmuştur:

ERİŞİLEBİLİRLİK: BİT alanında bilgiye erişimi kolaylaştırmak.

GÜVENİLİRLİK: BİT alanında doğru bilgiler sağlamak ve güvenilir eğitim içerikleri üretmek.

GÜNCELLİK: BİT alanında yapılan yenilikleri anlık takip ederek yeni teknolojilere ve çağın gereklerine uygun ürünler ortaya koymak.

İŞ BİRLİKTELİĞİ: BİT alanındaki diğer güvenilir kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak akıl ürünü eğitimler üretmek.

İŞ GÜCÜ: BİT alanında hazırladığı kaliteli eğitimlerle sektöre kaliteli iş gücü sağlanmasına katkıda bulunmak.

EŞİTLİK: BİT alanındaki bilgi erişimini tüm vatandaşlarımızın kullanımına açarak alan bilgisine erişimde eşitliği sağlamak.

YERLİLİK ve MİLLİLİK: BİT alanında sınıf içi ve online eğitimleri öz kaynaklarımızı kullanarak üretmek.

18.08.2020 130

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden sertifikalı ve ücretsiz eğitimler verilmektedir. Siteye giriş kısmından e devlet şifresiyle veya 1milyon istihdam kısmından kimlik bilgilerinizle kayıt olup ücretsiz eğitimlere hemen başlayabilirsiniz. Özellikle bilişim, yazılım, scratch, android, kodlama, robotik ve temel bilişim teknolojileri eğitimi alanında istekli öğrenci, öğretmen ve velilerimiz kayıt olabilirler.

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ 18-08-202018-08-2020

Kaynak: https://www.btkakademi.gov.tr/portal/