T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADIYAMAN / MERKEZ - Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Haberler

Kas

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi olarak Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi 2018 (IGATE’18), 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi´ne kurum müdürümüz Fuat Tokur öncülüğünde aşağıda belirtildiği gibi 3 farklı bildiri sunarak katılım sağladık.

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerinin bazı değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Özel Yetenekli Öğrencilerin Biyomimetik Tasarımlarının İncelenmesi

3. Özel Yetenekli bireylere Yönelik Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Adıyaman’da Yerden Göğe Doğa Serüveni”

Kurum olarak amacımız : Bilim ve Sanat Merkez’imize gelen özel yetenekli öğrencilerimizin farklı özelliklerini bilimsel çalışmalar yoluyla tespit edip öğrenmek ve bu bilgiler ışığında programlarımızı ve kurumumuzu öğrencilerimiz farklı özelliklerine göre geliştirmek.

Bu kapsamda yürütülen 3 farklı çalışmaya Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimiz katılım sağlamıştır.

01 Kasım 2018 tarihinde Prof. Dr. Albert Zeigler,( Özel Yetenekliler için Öğrenme Yollarının Tanılanması), Prof. Dr. Ali Karcı (Ebeveyn Bakış Açısıyla Üstün Yetenekli Çocuğun Eğitimi), Dr. Colm O’Relly (Özel Yetenekli Öğrenciler için Okul Dışı Programlar), Do.ç. Dr. Mustafa Serdar Köksal(Sınıf İçinde Zihinsel Risk Alma ve Özel Yetenekliler), Prof. Dr. Joshep Renzulli (21. Yüzyıl için Özel Yetenekliler Eğitiminin Kavramsal Temellerini Yeniden İncelemek: Okul Çapında Zenginleştirme Modelini Kullanan Teoriden Pratiğe bir Yaklaşım), Dr. Öğretim Üyesi Burak Karabey(Bizim Çocuk Matematikten 5 Almış, Çok Zeki’lerden misiniz?) konulu başlıklar altında sunmuş oldukları konuşmaları dinlendi. Ardından Prof. DR. Kemal Yürümezoğlu ve Dr. Öğreti Üyesi Burak Karabey ve Dr. Öğretim Üyesi Turan Enginoğlu tarafından düzenlenen Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Bilim, Sanat ve Matematik konulu atölyelerine katılım sağlandı.

02 Kasım 2018 tarihinde Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar’ın gerçekleştirdiği Yaratıcı Okuma Odaklı Farklılaştırma Atölyesine katılım sağlandı. Ardından Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Ayşe BAYRAM tarafından “Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerinin bazı değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu bildiri sunuldu. Daha sonra Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Fuat TOKUR tarafından Özel Yetenekli bireylere Yönelik Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Adıyaman’da Yerden Göğe Doğa Serüveni” konulu bildiri sunumu gerçekleştirildi. Ardından Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Sevil Akatay tarafından “Özel Yetenekli Öğrencilerin Biyomimetik Tasarımlarının İncelenmesi” konulu bildiri sunumu gerçekleştirildi

Kas

Öğretmen ve öğrenciler, merkezimizdeki Müzik - Görsel Sanatlar - Bilişim ve Kodlama - Ahşap - Seramik ve Drama Atölyeleri ile Teknoloji Müzesi gezdiler.

 

Gezinin öğrenciler açısından oldukça verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten Anasınıfı Öğretmeni Harun FIRAT; “Öğrencilerin, resim, seramik (vb.) çalışmalarla bilime ve sanata bir günlük yolculuk yaptı ve iki kurumun işbirliğiyle gerçekleşen gezinin öğrenciler için oldukça ilgi çekici ve yararlı oldu.” dedi. Değerli hocalarımıza ve öğrencilerine yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı kurumumuz adına teşekkür ediyoruz.

Kas

Fen Bilimleri öğrencileri beyaz önlükleriyle derse girmeye başladılar. 

Kas

"Similarities, Attitudes, Motivation and Emotions - The SAME Project" adlı projemizin sözleşme imzalandı. Kurumumuza ve ilimize Hayırlı olsun

Kas

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi 28.10.2018 tarihinde yapıldı.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz.

 

Kas

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde 6-21 Ekim Kod Haftası boyunca BİLSEM’deki öğrencilerin seviyelerine Code.org internet sitesi üzerinden çeşitli kodlama etkinlikleri yapıldı. Arduino ve Makeblock robotik setlerle mBlock programı ile robotik kodlama yapıldı. Ayrıca LEGO MINDSTORMS Education robotik setlerle kodlama etkinlikleri yapıldı.

Öğrencilerimize kodlama haftası hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin zevkini kodlama uygulamalarını yaparak yaşadılar.

Kas

Ekm

Rehberlik Servisimizce "İHMAL, İSTİSMAR VE TACİZ ´Konulu aile eğitimimize etkin katılım sağlayan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

Ekm

Geleceğin Bilim Adamları Fuat Sezgin’i Konuşuyor 

2019 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmiş olup bu bağlamda Adıyaman Bilim Sanat Merkezi olarak birçok etkinlik planlandı. Bu etkinliklerin ilki olan “Gençlerle Fuat Sezgin Söyleşisi” 24 Ekim 2018 Çarşamba günü konferans salonumuzda yapıldı. Söyleşi kapsamında Serdar Karakurt, Yusuf Karahan ve Bilal Karakurt tarafından Bilsem öğrencilerine Fuat Sezgin’in hayatı, eserleri ve bilim tarihi üzerine önemli tespitleri konu başlıklarında söyleşi düzenlediler. Sunumların ardından soru-cevap faslında Bilsem öğrencilerimiz sorularına cevap aradılar. Söyleşinin ardından sunumu yapan öğrencilere hediyeleri Şube Müdürümüz Hamza Çelenk ve Kurum Müdürümüz Fuat Tokur tarafından takdim edildi. Söyleşi hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. 

Ekm

Öğretmen ve öğrenciler, merkezimizdeki Müzik - Görsel Sanatlar - Bilişim ve Kodlama - Ahşap - Seramik ve Drama Atölyeleri ile Teknoloji Müzesi ve Planetaryumu gezdiler.

 

Ekm

BİLSEM Müdür Yardımcısı Mustafa ÇELİK tarafından karşılanan Öğretmen ve öğrenciler, Merkezimizdeki Müzik - Görsel Sanatlar - Bilişim ve Kodlama - Ahşap - Seramik ve Drama Atölyeleri ile Teknoloji Müzesi ve Planetaryumu gezdiler.

Eyl

Uyum Sertifika Programı ve Veli Oryantasyon Etkinliğine ait Kareler...

Uyum Etkinliği bitiminden sonra başlayacak olan Destek Egitimi Programında Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyoruz...

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Eyl

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet ALAGÖZ Hocamızı ziyaret ettik.

Eyl

Uyum Programımız ve Erasmus + Okul Eğitimi Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 - Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projeleri kapsamında fonlanan "Similarities, Attitudes, Motivation and Emotions - The Same Project" adlı projemız ulusal basında...

Eyl

Uyum etkinliğimizin öncelikli amacı, öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimi engelleyen duvarları yıkarak yerine yıllar boyunca sürecek olan sağlıklı ve sıcak bir iletişim kanalının açılmasını sağlamaktır. Bu nedenle 2 hafta boyunca sürecek olan uyum etkinliklerimizde öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle sıcak diyaloglar kuracağı, birbirini tanımaya yönelik diyalogların oluşacağı etkileşimli bir uyum ortamı oluşturmayı arzuluyoruz.